close

Amigo Pancho 2: New York Party

Description

Pole? wysoko razem z Amigo i jego lekkimi jak balonik marzeniami!

Manual

Pomó? Amigo Pancho dosta? si? na sam? gór?. U?yj swoich umiej?tno?ci rozwi?zywania problemów, aby powstrzyma? z?ych kosmitów przed przek?uciem jego balonów i zniszczeniem marze?! Kliknij, aby usun?? drewniane skrzynki i belki tak, aby ?miertelne ostrza nie dotkn??y Pancho ani jego balonów.

Podobne gry

|||43|||
|||45|||
|||51|||
|||52|||
|||53|||
|||54|||
|||55|||
|||59|||
|||60|||
|||61|||
|||62|||
|||63|||
|||64|||
|||65|||
|||66|||