close

Bridge Tactics 2


Description

Powrót ??dzy zemsty, która ka?e wysadza? mosty!

Manual

Rozmie?? dynamit w strategicznych miejscach, aby zada? wrogowi jak najwi?ksze szkody. Osi?gnij docelowy poziom zniszcze?, aby zaliczy? poziom.

Podobne gry

|||45|||
|||1819|||
|||1821|||
|||2036|||
|||2055|||
|||2061|||
|||2078|||
|||2080|||
|||2081|||
|||2091|||
|||2096|||
|||2112|||
|||2118|||
|||2126|||
|||2134|||