close

Cannoneer

Description

Wyno? si?, szczurze ladowy! Nasi kanonierzy poka?? ci, gdzie pieprz ro?nie!

Manual

Strza?ka w lewo/w prawo lub A/D = steruj statkiem Mysz = celuj i wystrzel z dzia?a (przytrzymaj, aby wzmocni? strza?) Uderz wrogów (ale nie ksi??niczk?) za pomoc? bloków lub kul armatnich, aby ich likwidowa?.

Podobne gry

|||43|||
|||45|||
|||51|||
|||52|||
|||53|||
|||54|||
|||55|||
|||59|||
|||60|||
|||61|||
|||62|||
|||63|||
|||64|||
|||65|||
|||66|||