close

Gold Rush


Description

Je?li chcesz zachowa? u?miech na czerwonej bu?ce, trzymaj j? z dala od ziemi!

Manual

Kliknij, aby usun?? docelow? liczb? z?otych bloków ze stosu. Czerwony blok nie mo?e dotkn?? ziemi, w przeciwnym razie gra si? sko?czy!

Podobne gry

|||43|||
|||45|||
|||51|||
|||52|||
|||53|||
|||54|||
|||55|||
|||59|||
|||60|||
|||61|||
|||62|||
|||63|||
|||64|||
|||65|||
|||66|||