close

Jeep in the Jungle

Description

Czy dostrzegasz szale?stwo w oczach genera?a?

Manual

Spacja = wybuch Strza?ki = sterowanie Brak stacji benzynowych przez nast?pne 100 mil? Nie ma powodów do zmartwie?. Genera? ma szalony plan: u?y? granatów jako paliwa! Zbieraj gwiazdki i omijaj prehistoryczne dinozaury, p?dz?c przez d?ungl? do najbli?szej stacji benzynowej. Doprowad? d?ipa do flagi, zanim up?ynie czas, aby uko?czy? ka?dy poziom.

Podobne gry

|||41|||
|||42|||
|||43|||
|||45|||
|||51|||
|||56|||
|||58|||
|||61|||
|||62|||
|||68|||
|||169|||
|||176|||
|||186|||
|||193|||
|||196|||