close

Joe vs Armegeddon


Description

Meteoryt spowodowa? ods?oni?cie nieumar?ego z?a i tylko jeden cz?owiek mo?e ocali? planet?!

Manual

Strza?ki = skr?caj i jed? Spychaj b?yszcz?ce meteoryty na zombie za pomoc? swojego traktora. Nie pozwól jednak, by zombie dotkn??y traktora!

Podobne gry

|||45|||
|||1819|||
|||1821|||
|||2036|||
|||2055|||
|||2061|||
|||2078|||
|||2080|||
|||2081|||
|||2091|||
|||2096|||
|||2112|||
|||2118|||
|||2126|||
|||2134|||