close

Level Editor 2

Description

Ten ma?y ludzik mierzy wysoko mimo swojej mikroskopijnej wagi.

Manual

Strza?ki = poruszanie si? Mysz = umie?? klocki Umieszczaj klocki, aby pokona? przeszkody i doprowadzi? ma?ego ludzika do drzwi na ka?dym poziomie. Po drodze zbieraj monety, aby zwi?kszy? limit czasu.

Podobne gry

|||45|||
|||57|||
|||2029|||
|||2035|||
|||2036|||
|||2040|||
|||2042|||
|||2073|||
|||2078|||
|||2079|||
|||2096|||
|||2112|||
|||2118|||
|||2137|||
|||2155|||