close

Night Shift Coffee

Description

Zaserwuj tym duszkom nocn? fili?ank? pysznej kawy!

Manual

Przygotuj pyszn? kaw?, aby zadowoli? swoich niematerialnych klientów! Przygotuj napój zgodnie z zamówieniem, wybieraj?c w?a?ciwy gatunek kawy, dodatki i przyprawy. Nast?pnie podaj kaw? odpowiedniemu klientowi!

Podobne gry

|||40|||
|||41|||
|||49|||
|||56|||
|||66|||
|||72|||
|||73|||
|||74|||
|||139|||
|||191|||
|||216|||
|||262|||
|||298|||
|||325|||
|||380|||