close

Pig Nukem

Description

Jeste? zwyk??, wiejsk? ?wini?, która otrzyma?a zadanie unicestwienia kilku dokuczliwych kosmitów!

Manual

WASD/strza?ki = poruszanie si? Mysz = celowanie i strzelanie Klikni?cie lewym przyciskiem = bro? grawitacyjna W/strza?ka w gór? = odskakiwanie od ?cian Zabijaj?c zombie i kosmitów zbieraj monety. Pilnuj ?ycia - nawet dzielne prosi?ta nie s? niezniszczalne!

Podobne gry

|||45|||
|||1819|||
|||1821|||
|||2036|||
|||2055|||
|||2061|||
|||2078|||
|||2080|||
|||2081|||
|||2091|||
|||2096|||
|||2112|||
|||2118|||
|||2126|||
|||2134|||