close

Porcupyre

Description

Spraw, by marzenia tego dzielnego je?ozwierza-piromana sta?y si? rzeczywisto?ci?...

Manual

Myszka = pod?ó? ogie? Kliknij, aby w strategiczny sposób pod?o?y? ogie? pod platformy, upiec cz?onków krokodylego gangu i rozwi?za? ka?d? zagadk? tej gry fizycznej. B?d? ostro?ny - nie pozwól, by p?omienie dotkn??y je?ozwierzy, w przeciwnym razie b?dziesz musia? zacz?? od pocz?tku!

Podobne gry

|||43|||
|||45|||
|||51|||
|||52|||
|||53|||
|||54|||
|||55|||
|||59|||
|||60|||
|||61|||
|||62|||
|||63|||
|||64|||
|||65|||
|||66|||