close

Sly Fox

Description

Czy twoje umiej?tno?ci rozwi?zywania ?amig?ówek na farmie sprostaj? sprytowi tego przebieg?ego lisa?

Manual

Przejd? wszystkie poziomy tej gry fizycznej, usuwaj?c docelow? liczb? kamiennych bloków za pomoc? m?otka. Upewnij si?, ?e kruche jajo spoczywa bezpiecznie na jednej z bel siana. Dzia?aj szybko, aby otrzyma? bonus za czas, ale b?d? ostro?ny - je?li jajo spadnie na ziemi?, rozbije si?, a ty b?dziesz musia? powtórzy? poziom!

Podobne gry

|||45|||
|||57|||
|||2029|||
|||2035|||
|||2036|||
|||2040|||
|||2042|||
|||2073|||
|||2078|||
|||2079|||
|||2096|||
|||2112|||
|||2118|||
|||2137|||
|||2155|||