close

Snoring 2: Winter Edition


Description

Kto da rad? zasn?? przy tym chrapi?cym s?oniu?? Kto? musi to ukróci?!

Manual

Ta zakr?cona gra logiczna ??czy w sobie wszystkie elementy, które uwielbiamy: zwierz?ta, Bo?e Narodzenie oraz budzenie innych. Jednak to ostatnie wymaga wi?cej wysi?ku ni? potrz??ni?cie ?pi?cym lub krzykni?cie na niego - z ka?dym kolejnym poziomem otrzymujemy kolejny problem do rozwi?zania. Wykorzystaj spadaj?ce sowy, wiruj?ce pingwiny i podskakuj?ce zebry, aby trafi? w ?pi?cego s?onia i obudzi? go. Im szybciej ci si? to uda, tym wi?cej zdob?dziesz punktów. Wraz z ka?dym kolejnym poziomem dodawane s? nowe zwierz?ta, a poziom trudno?ci ro?nie. Naucz si?, w jaki sposób u?y? ?yrafy i kiedy klikn?? na krow?, aby uko?czy? ka?dy poziom i osi?gn?? jak najwy?szy wynik.

Podobne gry

|||45|||
|||54|||
|||57|||
|||127|||
|||128|||
|||1818|||
|||2005|||
|||2009|||
|||2014|||
|||2029|||
|||2035|||
|||2036|||
|||2040|||
|||2042|||
|||2055|||