close

Stickman Soccer 2

Description

Kto powiedzia?, ?e ludziki z patyczków nie mog? uprawia? sportu?

Manual

Kopnij pi?k? tak, aby omin??a przeszkody i zdob?d? z?ot? gwiazdk?! Celuj i strzelaj za pomoc? myszki. Przytrzymanie lewego przycisku myszki pomo?e ci zwi?kszy? si?? strza?u. Spróbuj zdoby? gwiazd?, wykorzystuj?c jak najmniejsz? liczb? strza?ów, aby zdoby? maksymaln? liczb? punktów. Omijaj wiruj?ce kolce - przebij? twoj? pi?k?!

Podobne gry

|||41|||
|||45|||
|||49|||
|||52|||
|||69|||
|||177|||
|||214|||
|||217|||
|||218|||
|||224|||
|||295|||
|||307|||
|||311|||
|||327|||
|||330|||