close

StickyLinky

Description

Dobrzy przyjaciele trzymaj? si? razem, ale one id? o krok dalej.

Manual

Klikaj na ?a?cuchy dwóch lub wi?cej kulek tego samego koloru, aby zebra? wszystkie stworki. Usuni?cie wyj?tkowo d?ugich ?a?cuchów mo?e doprowadzi? do utworzenia specjalnych kulek, za co otrzymuje si? wi?cej punktów. Im mniej ruchów wykorzystasz, tym wy?szy b?dzie twój wynik, a zatem strategicznie planuj kolejne posuni?cia!

Podobne gry

|||45|||
|||57|||
|||2029|||
|||2035|||
|||2036|||
|||2040|||
|||2042|||
|||2073|||
|||2078|||
|||2079|||
|||2096|||
|||2112|||
|||2118|||
|||2137|||
|||2155|||