close

Tower Tactics

Description

Przemie? te betonowe kolumny w wal?ce si? z hukiem obiekty terroru!

Manual

Umie?? materia? wybuchowy tak, aby spowodowa? maksymalne uszkodzenia... i nie zrani? niewinnych przechodniów. Kliknij na BUM (lub czerwony detonator), aby spowodowa? wybuch.

Podobne gry

|||45|||
|||1819|||
|||1821|||
|||2036|||
|||2055|||
|||2061|||
|||2078|||
|||2080|||
|||2081|||
|||2091|||
|||2096|||
|||2112|||
|||2118|||
|||2126|||
|||2134|||