close

Twitchpack

Description

Przetrwaj meteoryt atak w tym starym stylu gry latania! Steruj rakiet-pack i zbierać monety i przedmioty na niebie podczas próby i uniknąć śmiertelnego uderzenia kamieni na Ciebie! Zbierz wystarczającą ilość monet, podczas gdy rosnące wysoko w niebie, aby uaktualnić swój sprzęt i broń. Czy Twoje umiejętności latania wystarczająco dobry, aby osiągnąć wysoki wynik?

Manual

Użyj myszki, aby sterować swoim rocketpack w dobrym kierunku. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby używać rocketpack.

Categories

Podobne gry

|||40|||
|||41|||
|||49|||
|||56|||
|||66|||
|||72|||
|||73|||
|||74|||
|||139|||
|||191|||
|||216|||
|||262|||
|||325|||
|||380|||
|||386|||
|||175|||
|||178|||
|||182|||
|||185|||
|||187|||
|||197|||
|||201|||
|||205|||
|||207|||
|||219|||
|||226|||
|||230|||
|||231|||
|||232|||
|||233|||