close

Daily Pet City

Description

Rozpieszczaj swojego pupilka nieustaj?cymi zakupami!

Manual

Zmie? wygl?d swojego zwierz?tka i wykorzystaj dzienny bud?et, aby zakupi? wspania?e nowe stroje, przysmaki i meble z najlepszych sklepów w mie?cie. Je?li wydasz wszystkie pieni?dze, nie martw si? - w ka?dej chwili mo?esz sprzeda? posiadane przedmioty do sklepu z u?ywanymi rzeczami!

Podobne gry

|||40|||
|||41|||
|||49|||
|||56|||
|||61|||
|||66|||
|||72|||
|||73|||
|||74|||
|||111|||
|||139|||
|||191|||
|||216|||
|||262|||
|||298|||