close

Farm Challenge

Description

Czy zjad?e? ju? dzi? swoj? porcj? warzyw?

Manual

Klikaj na ?a?cuchy 3 lub wi?cej pasuj?cych do siebie warzyw, aby usun?? je z planszy. Zdobywaj specjalne power-upy za tworzenie kombinacji i nie dopu??, by warzywa dotkn??y górnej kraw?dzi ekranu!

Podobne gry

|||41|||
|||42|||
|||43|||
|||45|||
|||51|||
|||56|||
|||57|||
|||68|||
|||137|||
|||169|||
|||176|||
|||180|||
|||184|||
|||186|||
|||193|||
|||333|||
|||407|||
|||1006|||
|||1073|||
|||1080|||
|||1505|||
|||2460|||
|||2465|||
|||3420|||
|||3423|||
|||3424|||
|||3574|||
|||4151|||
|||4759|||
|||5171|||