close

My 3D Farm

Description

Jeste? urodzonym ogrodnikiem? Sprawd? si? na naszej farmie!

Manual

Przegl?daj zak?adki po lewej stronie ekranu, aby obejrze? wszystkie dost?pne opcje dekorowania. Kliknij na przedmiot, nast?pnie przeci?gnij go na wybrane miejsce na farmie! Mo?esz ogl?da? farm? pod ró?nym k?tem, u?ywaj?c strza?ek dooko?a znaku + lub kamery.

Categories

Podobne gry

|||40|||
|||41|||
|||49|||
|||56|||
|||66|||
|||72|||
|||73|||
|||74|||
|||139|||
|||191|||
|||216|||
|||262|||
|||298|||
|||325|||
|||380|||
|||333|||
|||407|||
|||1006|||
|||1073|||
|||1080|||
|||1505|||
|||2460|||
|||2465|||
|||3420|||
|||3423|||
|||3424|||
|||3574|||
|||4012|||
|||4151|||
|||5171|||