close

My Perfume Salon

Description

Sprzedawaj zapachy, które powal? twoich klientów na kolana!

Manual

Stwórz nowe perfumy i rozpocznij dzie?! Nast?pnie rozpocznij realizowa? zamówienia swoich klientów. Aby stworzy? nowe perfumy,we? flakonik i umie?? go w maszynie nape?niaj?cej. Nast?pnie wybierz wymagane sk?adniki aromatyczne i razem z flakonikiem przenie? je do maszyny miksuj?cej. Kiedy perfumy b?d? gotowe, podaj je klientowi. Obs?u? klientów, zanim zniecierpliwi? si? i odejd?. Osi?gnij cel, aby uko?czy? poziom, nast?pnie zakup ulepszenia do swojego sklepu.

Podobne gry

|||40|||
|||41|||
|||49|||
|||56|||
|||61|||
|||66|||
|||72|||
|||73|||
|||74|||
|||111|||
|||139|||
|||191|||
|||216|||
|||262|||
|||298|||