close

Crash the Robot: Explosive Edition

Description

Wysad? t? zardzewia?? kup? z?omu, ?eby rozlecia?a si? na drobne kawa?ki!

Manual

Mysz = pod?ó? bomby P/Esc = pauza U?yj bomb i innych urz?dze?, aby rozwi?za? ka?d? zagadk? i wysadzi? robota, zanim up?ynie czas. Te boty s? bezlitosne!

Categories

Podobne gry

|||45|||
|||2096|||
|||2118|||
|||2217|||
|||2234|||
|||2267|||
|||2362|||
|||2409|||
|||2413|||
|||2417|||
|||2471|||
|||2473|||
|||2588|||
|||2637|||
|||2647|||