close

Headless Joe

Description

Joe ma szcz??cie - dla robotów bez g?ów jest jeszcze nadzieja!

Manual

Bezg?owy Joe musi zagra? w niebezpieczn? gr? fizyczn?, aby odzyska? swoj? g?ow?. Pomó? mu rozwi?za? ?amig?ówki i zebra? wszystkie brakuj?ce ?rubki, po czym doprowad? go bezpiecznie do wyj?cia na ka?dym poziomie. Kiedy klikniesz, Joe pod??y ?lepo w kierunku kursora, ale uwa?aj: cho? Joe jest robotem, ?atwo go uszkodzi?. Nie zepsuj go! Mysz = poruszanie si?/prze??czanie d?wigni R = powtórz P/Esc = pauza

Categories

Podobne gry

|||45|||
|||2096|||
|||2118|||
|||2217|||
|||2234|||
|||2267|||
|||2362|||
|||2409|||
|||2413|||
|||2417|||
|||2473|||
|||2588|||
|||2637|||
|||2647|||
|||2798|||