close

Spaceman Max

Description

Astronauta Max prze?ywa najgorszy koszmar dla ka?dego astronauty: utkn?? w wulkanie!

Manual

W strategiczny sposób pokonaj ka?dy poziom tak, aby astronauta Max nie ucierpia? od niebezpiecznych od?amków w swojej podró?y przez marsja?ski wulkan.

Categories

Podobne gry

|||45|||
|||2096|||
|||2118|||
|||2217|||
|||2234|||
|||2267|||
|||2362|||
|||2409|||
|||2413|||
|||2417|||
|||2471|||
|||2473|||
|||2588|||
|||2637|||
|||2647|||